Hjemmeside til bedrift - overordnet strategi

En hjemmeside skal ha et konkret budskap og hensikt om å treffe en viss målgruppe. For at budskapet skal treffe riktig målgruppe og at målgruppen skal forstå budskapet, er det viktig at prosessen med ny side gjøres i rett rekkefølge og har riktig struktur. Man må ha en klar kjøreplan som tydelig definerer innhold og struktur i henhold til bedriftens definerte mål.
hjemmeside til bedrift

Foto: Lucas Sankey

Har man klare mål for hvor man ønsker at bedriften skal og samtidig gjort seg opp noen tanker rundt innhold før man starter prosessen, så vil man lettere kunne nå målet og hjemmesiden vil ha en større effekt utover å "se bra ut". I dette blogginnlegget gir vi deg en kort oppsummering av hva du bør tenke på i prosessen med webdesign og webutvikling.

Innsikt om bedriften

Undersøkelse for å kartlegge hva brukere, kunder, ansatte og medlemmer mener om hjemmesiden. Har de noen ønsker og tanker om hva som kunne vært gjort annerledes eller er det kanskje ønsker om ny funksjonalitet utover det som finnes i dagens løsning? I tillegg anbefaler vi å gjennomføre en SEO-analyse for å kartlegge hva potensielle kunder søker, samt konkurransen på søkeordene.

Innholdet som samles her vil danne et godt utgangspunkt for workshop.

Workshop - målet med hjemmesiden til bedriften

Workshop med utgangspunkt i research. Hva er bra fungerer i dag og hva bør gjøres bedre? Hvem er målgruppen? Hvordan ser selskapet ut for de interne og eksterne brukerne? Hvordan skal man nå de ulike segmentene?

Hensikten er å etablere en felles erkjennelse av dagens situasjon og løsning. Her finner man ut av hva som bør brukes videre og hva må endres. Denne fasen gir en oversikt over innhold og viktigheten av innholdet man ønsker å kommunisere.

Har man gjennomført en SEO-analyse vil man forsøke å finne muligheter for søkeord som har lav konkurranse og mange søk. Dette vil også påvirke strukturen på hjemmesiden slik at man sørger for at siden er best mulig strukturert for å treffe på søk.

Webdesign

I denne fasen skisseres det opp sitemap og wireframes for den nye hjemmesiden. Designer tar utgangspunkt i resultatene fra workshop med tanke på struktur, innhold og profilmanual. Dette gir et bedre grunnlag for et riktig design ift. mål og budskap. Wireframes drøftes med kunden, endringer implementeres og design på siden settes — før det endelig designet overleveres til utvikler.

Webutvikling

Nå starter jobben med å utvikle selve hjemmesiden og implementering av design ihht. designers oppsett og spesifiseringer. Vi benytter ofte Craft CMS til utvikling av hjemmesider, som er et fleksibelt CMS for både utvikler og sluttbruker (redaktør). Nettbutikker må vurderes om de skal lages fra bunn eller om man skal benytte Craft Commerce eller andre CMS.

Under utviklingen er det viktig at man sørger for å optimalisere for best mulig teknisk SEO. Dette glemmes ofte, noe som kan føre til at du ikke når ut til målgruppen din på for eksempel Google.

Test av hjemmesiden før lansering

Vi tester sammen med kunde og andre testpersoner, samt går gjennom en omfattende sjekkliste for å sørge for at alt fra SEO til 404-sider er satt opp riktig.

Leveranse

Etter omfattende testing lanserer vi siden, med mål om minst mulig feil (vårt mål er alltid null). Alle lanseringer koordineres tett med kunde slik at man får en god start.

Ønsker du hjelp med ny hjemmeside eller kanskje bare forbedre dagens hjemmeside? Vi tar gjerne en uforpliktende prat over en god kopp kaffe!