Publisert: Jan 30, 2018 Skrevet av: Morten Hovland, Co Founder hos Guilty

Overordnet strategi for produksjon av ny nettside

En nettside skal ha et konkret budskap og hensikt om å treffe en viss målgruppe. For at budskapet skal treffe riktig målgruppe og at målgruppen skal forstå budskapet, er det viktig at prosessen med ny nettside gjøres i rett rekkefølge og har riktig struktur. Man må ha en klar kjøreplan som tydelig definerer innhold og struktur i henhold til selskapets definerte mål. Har man klare mål for hvor man ønsker at selskapet skal komme og samtidig gjort seg opp noen tanker rundt innhold før man starter prosessen, så vil man letter kunne nå målet og nettsiden vil ha en større effekt utover å "se bra ut". I dette blogginnlegget gir vi deg en kort oppsummering av hva du bør tenke på i prosessen med anskaffelse av ny nettside. 

 • Research 
  Undersøkelse for å kartlegge hva brukere, kunder, ansatte og medlemmer mener om nettsiden. Har de noen ønsker og tanker om hva som kunne vært gjort annerledes eller er det kanskje ønsker om ny funksjonalitet utover det som finnes i dagens løsning?

  Innholdet som samles her vil danne et godt utgangspunkt for workshop.  
 • Workshop 
  Workshop med utgangspunkt i research. Hva er bra idag løsning og hva bør gjøres bedre? Hvem er målgruppen? Hvordan ser selskapet ut for de interne og eksterne brukerne? Hvordan skal man nå de ulike segmentene?

  Hensikten er å etablere en felles erkjennelse av dagens situasjon og løsning. Her finner man ut av hva som bør brukes videre og hva må endres. Denne fasen gir en oversikt over innhold og viktigheten av inholdet man ønsker å kommunisere. 
 • Design 
  I denne fasen skisseres det opp sitemap og wireframes for å kartlegge den nye nettsiden. Designer tar utgangspunkt i resultatene fra Workshop med tanke på struktur og innhold. Dette gir et bedre grunnlag for et riktig design ift. mål og budskap. Wireframes drøftes med kunden, endringer implementeres og design på siden settes — før det endelig designet overleveres til utvikler.  
 • Utvikling 
  Nå starter jobben med å utvikle selve nettsiden og implementering av design ihht. designers oppsett og spesifiseringer. Vi benytter ofte Craft CMS til ordinære nettsider, som er et fleksibelt CMS for både utvikler og sluttbruker (redaktør). Nettbutikker må vurderes om de skal lages fra bunn eller om man skal benytte Woocommerce, Craft eller andre CMS
 • Test 
  Vi tester sammen med kunde og andre testpersoner, samt går gjennom en omfattende sjekkliste for å sørge for at alt fra SEO til 404-sider er satt opp riktig. 
 • Leveranse 
  Etter omfattende testing lanserer vi siden, med mål om minst mulig feil (vårt mål er alltid null). Alle lanseringer koordineres tett med kunde slik at man får en god start. 


Ønsker du hjelp med ny nettside eller kanskje bare forbedre dagens nettside? Vi er alltid villig til å ta en uforpliktende prat over en god kopp kaffe! Send oss gjerne en mail til post@guilty.no eller ring oss på 55 699 399

Kan vi hjelpe deg med ditt neste prosjekt?