Crescat

Som en nettbasert plattform, lar Crescat arrangører jobbe effektivt sammen i å sette i stand begivenheter.

Med hjelp av Crescat, kan arrangører koordinere og dele oppdatert informasjon på en effektiv og oversiktlig måte.

Vi hjalp Crescat med å designe og utvikle plattformen.

Crescat_cover

Få oversikt

En enkel arrangementskalender, gir arrangører oversikt over arrangementer og begivenheter innenfor et tidsrom.

Crescat_Jobs

Dagen på et øyeblikk

Med nødvendig arrangementsinformasjon på en og samme skjerm, kan arrangørene lett få oversikt.

Crescat_Dashboard
Crescat_colors