Crescat - En digital begivenhet

Som en nettbasert plattform, lar Crescat arrangører jobbe effektivt sammen i å sette i stand begivenheter.

Med hjelp av Crescat, kan arrangører koordinere og dele oppdatert informasjon på en effektiv og oversiktlig måte.

Vi hjalp Crescat med å designe og utvikle plattformen.

Få oversikt

En enkel arrangementskalender, gir arrangører oversikt over arrangementer og begivenheter innenfor et tidsrom.

Dagen på et øyeblikk

Med nødvendig arrangementsinformasjon på en og samme skjerm, kan arrangørene lett få oversikt.

Kan vi hjelpe deg med ditt neste prosjekt?