kontakt

Send oss en melding

Vi svarer deg så snart som mulig
t_ +47 55 69 93 99
e_ email hidden; JavaScript is required
a_ Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

- Jeg har en idé til en app!

“Jeg har en sinnsykt god idé til en app. Hva koster det? Hvordan starter jeg? Hvem kan stjele ideen min?”, “Jeg vet hvordan jeg skal løse et skikkelig irriterende problem! Hvordan går jeg frem?”
Guilty blogg fra ide til suksess

Guilty får ukentlig henvendelse fra mennesker som har gode ideer, men forstålig nok ikke vet hvor man skal starte. Det skjønner vi godt! Dagens økosystem for gründere er uoversiktlig og komplekst. I følge Menon Business Economics studie (2015) realiseres kun èn av ti sine gründerdrømmer.

Vi i Guilty heier på dem som får en ide og tørr å satse for å få den realisert. Av de som satser må vi øke andelen som faktisk lykkes. Av nyetablerte foretak viser tall fra SSB at det kun er 26,5 % som overlever etter fem år (2022).

Vi ønsker at flere gründere tar sats og lykkes eller tidlig finner ut at det ikke er verdt å bruke mer tid eller penger på! Nedenfor finner du våre tips og råd til hvordan sette i gang 👇🏻

Teste idéen i markedet og lag en grov forretningsplan


1) Hvem skal du løse en utfordring for?

 • Hvem er primær og sekundærmålgruppene dine?
 • Hvilke behov og krav har de? Hva er det viktigste for dem at løsningen dekker? Hva gir mest verdi?


2) Hva skal du løse?

 • Løser du et reelt problem/en reell utfordring? Her er det viktig at du får innsikt i og forstår kundene/målgruppene dine og du må teste konseptet ditt.
 • I denne fasen kan det være lurt å lage en enkel prototype for å teste ideen/konseptet på målgruppen å få verdifull innsikt og tilbakemeldinger.
 • Ta kontakt, vær nysgjerrig og test ideen/konseptet på dem og noter ned tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingene er gull verdt for å justere/tilpasse og prioritere hva som blir de viktigste must have-funksjoner versus nice to have.


3) Markedet og konkurrenter

 • Er det marked for løsningen/produktet/tjenesten?
 • Hvordan er konkurrentlandskapet? Hvem andre tilbyr en løsning på utfordringen og hva skiller din løsning fra deres?
 • Hvilken verdi gir du målgruppen og hvorfor skal de velge din løsning fremfor andres?


4) Hvilken forretningsmodell ser man får seg?

 • Hvordan tjene penger på løsningen/produktet/tjenesten?


5) Forretningsplan


Strategi

 • Organisering; enkeltmannsforetak eller AS? Hvilke roller og ansvarsområder må teamet bestå av? Ansette eller leie inn eksternt?
 • Hva løser du? Hvem er de viktigste kundene og samarbeidspartnere dine? Hvilke konkurrenter finnes og hvorfor skal man velge deg fremfor dem? (oppsummere punkt 1, 2 og 3)
 • Hvordan få dine første kunder og hvordan tjene penger (oppsummere punkt 4)
 • Mål (overordnet og delmål) og fokusområder (her finnes det en haug av kjente rammeverk som OKRs, SMART-mål, KPI-er osv, men det viktigste er bare å definere overordnede mål og delmål. Basert på dem planlegger man og iverksetter tiltak for å nå disse.
 • Hva er behovet for kunnskap og kapital for å få gjennomført planen?


Operasjonell plan

 • Rigge teamet og dialog/avtaler med relevante samarbeidspartnere
 • Utforme og gjennomføre go-to-market plan
 • Tiltak og aktiviteter for å nå målene
 • Tidslinje med milestones/mål
 • Kjøøøyr!🔥🚀

Hvordan hente kapital til selskapet?

Det finnes ulike finansieringsordninger. Vi har plukket ut noen av de mest relevante for gründere og startups👇🏻

Tilskudd/støtte

 • Mentor: man kan få tildelt en mentor via Innovasjon Norge eller VIS som kan bistå som en rådgiver i tidligfase.
 • Markedsavklaringstilskudd: skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen din. For mer informasjon, sjekk ut denne lenken.
 • Kommersialiseringstilskudd: skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler forretningsmodell fra en grov skisse frem til en lønnsom modell. Du kan få inntil 50 % av godkjente kostnader dekket med kommersialiseringstilskudd, begrenset oppad til kr 700 000. For mer informasjon, sjekk ut denne lenken.
 • Oppstartslån: skal finansiere etablering og forberedelse til vekst. For mer informasjon, sjekk ut denne lenken.
 • Innovasjonslån: skal brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering. For mer informasjon, sjekk ut denne lenken.
 • Vekstlån: skal gjøre det enklere for deg som startup/scaleup å få tilgang til finansiering via bankene for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter. For mer informasjon, sjekk ut denne lenken.

Les mer om de ulike ordningene på Innovasjons Norge sine nettsider

Annen kapital

 • Sweat Equity: I de mest spennende startupene går vi i Guilty inn som samarbeidspartner på strategi, design- og tech der vi deler risikoen med gründerene/startupen. Man går da inn i et samarbeid der man får rabattert priser og Guilty blir medeier i selskapet. Vi blir da en partner som står ved din side og faktisk jobber med å konseptualisere, designe og utvikle selve løsningen.

 • Tidligfase investorer: Det finnes flere nettverk som kan bistå med å hente inn investorer til denne fasen. Flere privatinvestorer og investornettverk er samlet inn under Startup Norway som eksempelvis Connect, Oda, Keystones, Estban med flere.

 • Vekstfase investorer: ScaleUp XQ, Boitanio, Techpros, Oslo Venture Company, SNÖ, Schibsted, Orkla Ventures, Sky Fall Ventures, DNV, Momentum, Idekapital med flere.

Designe og utvikle løsningen


Prototype / MVP

Når man har fått bekreftet at man løser en reell utfordring, at målgruppen er interessert (og har betalingsvilje), at det er et marked for det og man har hentet inn noe kapital så kan man gå i gang med å designe og utvikle en prototype eller en MVP (en minste fungerende løsning).

Et dedikert team

Det er avgjøre å ha et dedikert team/nøkkelroller i startupen - både med komplementær kompetanse og personligheter. Her må man ta en avgjørelse på hva som er riktig i din situasjon og for din strategi og mål. Man kan enten rigge opp teamet til å kunne utføre dette eller få med seg en samarbeidspartner som kan bistå. Basert på våre erfaringer vil ofte en hybridløsning være en god anbefaling.

Taushetserklæring

For å få til et godt samarbeid så er det viktig å dele informasjon og innsikt man sitter på. Her vil man kunne signere en taushetserklæring (NDA). Man kan for eksempel bruke Innovasjon Norge sin som ligger tilgjengelig her.

Guilty - din partner in crime 🤝

Vi i Guilty digger å jobbe med innovasjon og nye løsninger som skal utfordre det etablerte!🚀 Vi er en engasjert og nytenkende gjeng bestående av designere, utviklere og forretningsutviklere som selv er gründere og har vært med å bygge selskaper fra tidligfase til scaleup. Noen av startupene vi har vært med som samarbeidspartner på design- og tech er blant annet Tjommi, Quantik, Receipts, Crescat, Frami, Tappin, Harvish og Safeback. Les mer om prosjektene her. I de mest spennende startupene går vi også inn som investor og deler risiko gjennom sweat equity.

Vi hjelper grundere og startups med å bygge merkevarer og digitale løsninger. Vår spisskompetanse er design og utvikling av visuell identitet, prototyper, MVP-er, nettsider og apper/systemer.

Har du behov for en partner for å lage en prototype og teste ut din ide i markedet? Eller har du kommet så langt at du trenger bistand til å faktisk designe og utvikle en løsning? Gi en lyd da så tar vi en kaffe og blir enda bedre kjent!🤙🏻