kontakt

Send oss en melding

Vi svarer deg så snart som mulig
t_ +47 55 69 93 99
e_ email hidden; JavaScript is required
a_ Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Hva er en MVP?

En minste fungerende løsning (MVP) tvinger deg til å forenkle, og tenke over hva som faktisk er kjernen i produktet.
Hva-er-mvp

Det er dyrt å utvikle et ferdig digitalt produkt før man vet om det treffer blink hos de som skal bruke det.

En ‘minimal viable product’ (MVP), eller minste fungerende løsning tvinger deg til å forenkle, og tenke over hva som faktisk er kjernen i produktet, slik at du får lansert din løsning raskt og kostnadseffektivt.

MVP er en viktig del av Lean-metodikken. Hensikten her er å optimalisere brukervennligheten, uten å bruke store ressurser på systemutvikling før du er helt sikker på produktet.

Når du har laget en MVP, er tanken å bruke denne til å teste aktivt på potensielle brukere, slik at du lett kan gjøre endringer basert på tilbakemeldinger og ønsker.

Selv om dette er en minimumsløsning med tanke på funksjonalitet, bør det ikke gå på bekostning av design og identitet. Det skal se bra ut, og ha et gjennomtenkt brukergrensesnitt, selv om funksjonalitetene holdes til et minimum.

En vanlig måte å bygge MVP på, er å lage en klikkbar prototyp, hvor teknologien bak er en provisorisk, midlertidig løsning, eller i noen tilfeller ikke-eksisterende.

En MVP må altså være god nok til at den gir kunden en verdi, men ikke nødvendigvis en fullkommen løsning. Alternativet hadde vært å gjette hva kunden har behov for, bruke mye tid og ressurser på å utvikle dette, for så å risikere at kundens behov var helt annerledes.

For helt nye og innovative produkter, kan en god MVP også brukes til å avdekke om løsningen din faktisk har livets rett, basert på interessen i markedet.

Tenk MVP ved utvikling av nye løsninger

Vi anbefaler ofte våre kunder å tenke MVP i prosjekter som innebærer nye løsninger.

For noen av våre prosjekter, der vi har bygget helt nye digitale produkter, har vi hatt stor nytte av å utvikle en MVP først.

Et bra eksempel er Crescat, der vi skulle lage en plattform for å forenkle produksjon av arrangementer. Der startet vi med en enkel løsning for å få inn de første kundene, som ble involvert i videreutviklingen av løsningen. Hadde vi laget løsningen 100% ferdig i første fase, ville vi mest sannsynlig utviklet mye funksjonalitet som kundene ikke har behov for. Les mer om dette her.

Den største utfordringen med en MVP er å kartlegge hvilken funksjonalitet som er "need to have" og hva som er "nice to have". Det er viktig at man skaffer seg god innsikt i brukernes behov, før man setter i gang med design og utvikling av en MVP. Dette kan gjøres gjennom intervjuer og behovs-avklaring hos potensielle kunder. Etter dette bør man starte med skisser, gjerne ved å tenke konseptutvikling og lean UX.

Vi benytter ofte MVP når vi bistår kunder med webutvikling, webdesign og apputvikling.

Ønsker du hjelp til å bygge en MVP? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.