kontakt

Send oss en melding

Vi svarer deg så snart som mulig
t_ +47 55 69 93 99
e_ email hidden; JavaScript is required
a_ Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Konseptutvikling - bygge prototype ved hjelp av Lean UX

Lean UX er en teknikk for å teste ulike hypoteser for å få kjappe avklaringer på om man er på rett spor ved utvikling av nye konsepter. Les mer om dette her.
Konseptutvikling-1

Ved hjelp av en prototype holder man kostnader nede samt at man får testet ut ulike konsept før man designer og utvikler et ferdig produkt. I denne prosessen tester man ut ulike hypoteser for å få kjappe avklaringer på om man er på rett spor. Her kan man benytte seg av ulike teknikker som kan være avgjørende for å skape et godt resultat, effektiv drift, økt innovasjon og merverdi for kunde og sluttbruker. En av teknikkene som kan vise seg å være nyttig under konseptutvikling er Lean UX.

Lean UX passer godt når utviklingen utføres i raske steg

Lean UX er en teknikk man kan benytte når man skal arbeide med prosjekter der agile utviklings-metode benyttes - hvor man kjenner godt til den konkrete oppgaven man skal løse, men er nødt til å finne veien samtidig som man går den. Lean UX og andre former for UX (user experience) har alle de samme målene; å levere en best mulig brukeropplevelse. Forskjellen på denne teknikken og andre er at man jobber med prosjektet på en litt annerledes måte. Man er ikke fokusert på detaljene i den endelige leveransen, men ser heller på det store bildet, og gjør kjappe endringer og justeringer som forbedrer løsningen der og da. En av de store fordelene ved å benytte seg av Lean UX er at den eliminerer mye av "jeg tror" og "jeg mener", samt får skjult politikk på bordet.

Under konseptutvikling kreves det et større samarbeid på tvers av hele teamet og sammen med kunde. Målet er å fokusere på å få tilbakemeldinger så tidlig som mulig, slik at de kan brukes til å ta raske beslutninger for veien videre. Agile-utvikling innbefatter å jobbe i raske, gjentakende sykluser og Lean UX etterligner disse syklusene for å sikre at generert data kan brukes i hver gjentagelse. Repetisjon er nøkkelen. Her repeteres en prosess med det formål om å komme enda nærmere målet.

Når man benytter Lean UX anser man alt for å være en hypotese eller antagelse frem til det er evaluert og bekreftet. Man starter med å spesifisere antagelsene på papir og deretter prioriterer man og validerer antagelsene i henhold til prioritet. Prosessen med å validere antagelser gjøres for å skape et eksperiment, teste det og lære om vår antagelse eller hypotese for konseptet fortsatt står ved lags.

I praksis fungerer det ved å stille "krav" og bruke en "problemstilling" som igjen bør føre til et sett av antagelser som igjen kan brukes til å skape nye hypoteser. En antagelse er i utgangspunktet en erklæring om noe som vi tror er riktig. De er til for å generere felles forståelse av et konsept.

Vanlige spørsmål her vil være:
— Hvem skal bruke løsningen?
— Hva skal det brukes til?
— I hvilke situasjoner skal det brukes?
— Hva vil være den viktigste funksjonaliteten?
— Hva er den største risikoen ved konseptet?

Konseptutvikling og MVP

En MVP (Minimum Viable Product) er et kjernebegrep innen konseptutvikling. Tanken er at man lager en minste fungerende løsning av konseptet, for å kunne teste ideen og evt. skrote den om det viser seg at den ikke har livets rett. Her kan du lese mer om hva en MVP er.

Det finnes mye mer som inngår i Lean UX enn det vi tar for oss i denne korte artikkelen, men dette kan i hvert fall hjelpe deg med å få et lite overblikk. Det handler kort og greit om å få respons, for å kunne ta de riktige veivalgene frem mot målet.

Ønsker du bistand med konseptutvikling? Ta kontakt med oss eller les mer om våre tjenester innen webdesign og apputvikling.