kontakt

Send oss en melding

Vi svarer deg så snart som mulig
t_ +47 55 69 93 99
e_ email hidden; JavaScript is required
a_ Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Nettsiden din - den beste selgeren i bedriften?

Mange selskaper har store muligheter til å ta en digital posisjon ved å bygge nettsider som faktisk selger. Vi forteller hva du bør tenke på og hvordan prosessen med ny nettside fungerer!
Ny nettside

"Jeg skal bare ha en enkel nettside."

"Vi trenger bare en nettside for at folk skal finne oss."

"Nettsiden er ikke så viktig. Vi må bare ha noe."

Dette er påstander vi til stadighet hører fra både små og store bedrifter.

Men statistikk viser at 80% av all informasjonsinnhenting starter digitalt, og 74% av alle kjøp som gjøres i Norge starter med at noen søker på nett. Det sier seg derfor selv at gode nettsider kan generere enormt med salg - om du gjør ting riktig.

Her er noen tips til hva du bør tenke på og hvordan prosessen med ny nettside fungerer.

1 - Profil

Profilen til selskapet ditt er viktig. Før du starter med utarbeidelse av en ny nettside må du sørge for at det visuelle gjenspeiler bedriften og vekker de rette følelsene hos din målgruppe. En undersøkelse utført av McKinsey fulgte den økonomiske utviklingen til selskapene over 5 år og definerte hvor flinke de var på design. De konkluderte med at de selskapene som var best på design, også fikk klart bedre resultater på inntekter og verdistigning. De beste selskapene hadde en vekst på 10% på inntektssiden og 21% høyere verdi i snitt. De som var helt gjennomsnittlig flinke på design fikk i samme periode en vekst på 3-6% på inntektene og 12-16% høyere verdi i snitt.

Konklusjonen er derfor at de som fokuserer på design og identitet som treffer målgruppen, vil ha større sannsynlighet for høyere inntekter og verdi.

Skjermbilde 2019 08 05 kl 21 30 40
McKinsey design index Source

2 - Definer overordnede mål med nettsiden

Når vi starter et nytt kundeprosjekt stiller vi som regel følgende spørsmål: "Hvis nettsiden skulle vært din perfekte ansatte, hvilken rolle ville den hatt?"

Det er nemlig viktig at du i starten av prosjektet tydelig definerer hvilke mål du har med nettsiden. En nettside kan ha flere funksjoner og roller, men det er viktig at du tenker gjennom dette helt i starten av prosjektet. Skal nettsiden selge, informere, "brande" eller stå for kundeservice? Det kan være flere av disse funksjonene, men det er viktig at alle involverte parter er enige om funksjonen til nettsiden deres.

3 - Kartlegg markedet

For at nettsiden skal kunne levere i henhold til målene som er definert, må man kartlegge markedet ved å se på konkurrenter og potensielle kunder. Hvis du klarer å danne deg et inntrykk av hvordan markedssituasjonen er digitalt, vil vi enklere kunne tilpasse nettsiden for å nå ut til den riktige målgruppen. I de fleste tilfeller vil man i denne fasen finne muligheter, der man ved å bygge riktig struktur kan ta posisjon digitalt. Vi anbefaler alltid at du tenker på følgende i denne fasen:

  1. Gjennomfør en søkeordsanalyse. Denne kartlegger søkeordene som dine kunder benytter, samt volum og konkurransen på søkeordene. Her finner man ofte søkeord som har lav konkurranse og stort søkevolum. Dette er "low hanging fruit" som du enkelt kan ta en posisjon på.
  2. Se på data fra dagens nettside. Hvordan kommer besøkende inn på siden din? Hvor faller de ut? Hvilke innhold leses mest?
  3. Se på konkurrentene deres. Hva gjør de som fungerer bra? Hvordan kan dere skille dere ut fra dem?
  4. Snakk med eksisterende kunder. Her kan du få mange gode tips til hva som er viktig for dem, og hva de eventuelt savner.

4 - Lag en plan med nettsiden

Nå er du kommet til punktet der man definerer strukturen på siden. Basert på informasjonen fra de tidligere fasene, har vi forhåpentligvis et godt utgangspunkt for å sette en struktur. Vi starter med å tegne et såkalt "sitemap" hvor vi visualiserer hierarkiet til den nye nettsiden (litt som et organisasjonskart). Her legger vi inn alle sidetyper, hvordan de henger sammen og målet med hver enkelt side - primært delt opp mellom branding, tiltrekke trafikk, informere eller konvertere. I denne fasen er det viktig å tenke på kundereisen til kundene dine. Hvordan kommer de inn på siden og hvordan skal du få dem til å konvertere (få de til å legge igjen kontaktinformasjon eller kjøpe et produkt)?

5 - Selgeren er klar for å bygges

Når fasene over er gjennomført kan man starte med å definere hvordan nettsiden (selgeren) skal se ut (design) og kommunisere. Det er viktig å tenke gjennom hvilke innhold som skal plasseres på hver enkelt side, basert på viktigheten av innholdet. Prosessen videre handler om å lage "wireframes" av hver enkelt side for å definere strukturen på innholdet. Dette gjøres ved å skisse opp alle sidene i strektegninger, som benyttes som utgangspunkt for diskusjon og eventuelt brukertesting. Når "wireframes" er definert og godkjent, vil man starte jobben med selve designet (farger, visuelle elementer m.m.). Dette handler igjen om profil og identitet.

Prosessen videre går ut på å implementere det ferdige designet på en teknisk plattform som ivaretar synlighet (SEO), lav lastetid, er mobiltilpasset, enkel å videreutvikle og som sørger for at du til en hver tid alltid har god kontroll på innholdet som redaktør.

Og husk:

En selger er aldri utlært. Det samme gjelder nettsiden! Optimalisering må gjøres kontinuerlig.

Ønsker du bistand med ny nettside? Les mer om webutvikling og webdesign, eller ta kontakt med oss under.